SMS 510 860 888 promotor@3i8.pl

3 cykle po 8 godzin.

W ciągu 24 godzin życia człowieka powinny występować 3 cykle przeznaczone na sen, pracę i życie prywatne. Zachowanie właściwych proporcji i priorytetów pozwala na skuteczne realizowania celów . Prawidłowy bilans zrównoważonego życia to 24 godziny = 3 * 8 godzin. Teoretycznie to proste jednak dla każdego z nasi istnieją różne priorytety. Najczęściej praca zajmuje nam więcej niż 8 godzin. Konsekwencją tego jest ograniczenie czasu na życie prywatne lub sen.

Poświęcenie zbyt dużej liczby godzin na pracę może skutkować:

  • problemami zdrowotnymi,
  • zmniejszeniem dbałości o posiadany majątek.

Sposobem na zniwelowanie takich ryzyk są ubezpieczenia, zanim jednak wybierzemy odpowiednią usługę należy przeanalizować główne kryteria.

 

Do przeprowadzenia oceny przydatności ubezpieczenia zdrowotnego można wykorzystać różne kryteria. Zazwyczaj jednak odnoszą się one do oceny uzyskanych korzyści i start względem kryterium czasu pracy, zdrowia, jakości życia oraz relacji społecznych. Przykładowe zestawienie zamieszczone poniżej przedstawia taką ocenę.

Istotnym kryterium jest również skalkulowanie poniesionych na ubezpieczenie zdrowotne kosztów w stosunku do uzyskanych korzyści. W dalszej części przedstawiono obliczenia oraz interpretację graficzną wyników dla miesięcznych dochodów w wysokości 1800 – 3200zł i składki w wysokości 93 zł. Do obliczeń przyjęto założenie uzyskania odszkodowania na poziomie 3000 zł.

Wydaje się, że przy dochodach miesięcznych na poziomie przewyższającym 2000 zł warto zainwestować w ubezpieczenie zdrowotne z tego względu, że uzyskany w danym miesiącu dochód powiększony o wartość odszkodowania daje kwotę pozwalająca na lepsze zabezpieczenie potrzeb osoby ubezpieczonej.

Ostateczna decyzja jest jednak uwarunkowana wszystkimi kryteriami istotnymi dla ubezpieczonej osoby oraz priorytemi.